NASZ STATUT

sirp.pl - bazy.ngo - dyplomy
   
 

Apostolskie
Błogosławieństwo
Ojca Świętego
Franciszka
dla naszego
Stowarzyszenia !

KLIKNIJ DOKUMENT
ABY POWIĘKSZYĆ

 
KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ
 

Odznaka "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"

od Rady Miejskiej w Łodzi.


 

LIST PANI PREZYDENT MIASTA ŁODZI

 

LIST MINISTRA ROLNICTWA DO PANI PREZES DANUTY MAJDAŃSKIEJ

< NOMINACJA

sirp.pl

KARTKA ŚWIĄTECZNA OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
OD PREZESA NIK

DYPLOM UZNANIA OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 
KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ
 
 
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OBCHODAMI
10-LECIA
DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA INICJATYWA

DZIĘKUJEMY

ZA

UZNANIE !!!!

sirp.pl
KLIKNIJ DOKUMENT ABY PRZECZYTAĆ
     
     

REKOMENDACJE

KLIKNIJ DOKUMENT ABY PRZECZYTAĆ

sirp.pl
   
Biuletyn Informacyjny
KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ

IV kwartał 2008 roku Nr 1/IV/ 2008
IV kwartał 2008 (j. rosyjski)
IV kwartał 2008 (j. ukraiński)
     
FINANSE STOWARZYSZENIA INICJATYWA ROZSĄDNYCH POLAKÓW
KLIKNIJ DOKUMENT ABY PRZECZYTAĆ

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa RP za 2008 rok.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa RP za 2009 rok.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa RP za 2010 rok.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa RP za 2011 rok.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa RP za 2012 rok.

 

Rachunek wyników

na dzień 2012-12-31.

 

Bilans

na dzień 2012-12-31.

 

Informacja dodatkowa

za rok 2012.

sirp.pl

FINANSE ZA ROK 2013

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Organizacja Pożytku Publicznego.

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne
z działalności organizacji pożytku publicznego
za 2013 rok.

Rachunek wyników

na dzień 2013-12-31.

Bilans

na dzień 2013-12-31.

Informacja dodatkowa

za rok 2013.

 

FINANSE ZA ROK 2014

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Organizacja Pożytku Publicznego.

Roczne sprawozdanie merytoryczne
z działalności organizacji pożytku publicznego
za 2014 rok.
Bilans za 2014 rok.
Informacje ogólne.
Informacje uzupelniajace do bilansu za 2014 rok.
Rachunek zysków i strat za 2014 rok.

 

 

FINANSE ZA ROK 2015

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Organizacja Pożytku Publicznego.

Roczne sprawozdanie merytoryczne
z działalności organizacji pożytku publicznego
za 2015 rok.
Bilans za 2015 rok.
Informacje ogólne.
Informacje uzupelniajace do bilansu za 2015 rok.
Rachunek zysków i strat za 2015 rok.

 

     

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Projektu "Daj im szansę"

 

PISMO ZARZĄDU IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
w sprawie objęcia patronatem imprez z cyklu "JESTEŚMY RAZEM"

 

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
     

List Prezes SIRP do Minister Zdrowia Ewy Kopacz.

Romowie w mieście Łodzi

( OPRACOWANIE - RAPORT 2011 )

 

Wniosek o nadanie Januszowi Gustowi odznaki "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ"

     

 

Projekt "Re-Start"

 

sirp.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
Projekt "Specjalnie dla Nas! Wdrożenie programu rozwojowego wspierającego specjalne potrzeby edukacyjne i preorientację zawodową uczniów w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie w woj. łódzkim" w  ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łódź, 11.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2014/POKL dot. zakupu licencji.
W związku z realizacją projektu "Specjalnie dla Nas! Wdrożenie programu rozwojowego wspierającego specjalne potrzeby edukacyjne i preorientację zawodową uczniów w Szkole Podstawowej
im. T. Kościuszki w Aleksandrowie w woj. łódzkim" nr umowy UDA-POKL.09.01.02-10-043/13-00
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ZAPYTANIE

OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE (DOC)
ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)
KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ CAŁY DOKUMENT
     

Projekt "Specjalnie dla Nas!
Wdrożenie programu rozwojowego wspierającego specjalne
potrzeby edukacyjne i preorientację zawodową uczniów w Szkole
Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie w woj. łódzkim".

CELE
PROJEKTU:
CELE PROJEKTU (DOC)
CELE PROJEKTU (PDF)
KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ DOKUMENT
     
PLIK PDF (6 MB)

Logo SIRP
Album o naszej działalności
©2018 SIRP.PL
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków - Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000212154 - ul. Piotrkowska 41 lok.2 90-410 Łódź - Tel: 422965587 - biuro@sirp.pl